Προσωπικό

Η ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία του ΠΜΣ υποστηρίζεται από το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος και από εξωτερικούς συνεργάτες. Τη διδασκαλία των μαθημάτων μπορούν να αναλαμβάνουν: μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π. και ΕΤΕΠ κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας, διδάσκοντες σύμφωνα με το ΠΔ 407/80, επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Θεολογίας. Όλοι οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Επιπλέον μπορoύν να κληθούν, ως επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
Στο ΠΜΣ θα διδάξουν καθηγητές από την Ευρωπη και την Αμερική, Άραβες ακαδημαϊκοί και ερευνητές  καθώς επίσης θρησκευτικές και πολιτικές προσωπικότητες.

Διευθυντής ΠΜΣ

Συντονιστές Μαθημάτων

Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ – Κοινωνιολογία της Θρησκείας,  Ηθική, Μειονότητες, Μετανάστευση, Διαπολιτισμός

Συντονίστρια Μαθήματος: Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και επικοινωνία σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα

email: nipap@theo.auth.gr

Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ – Οικουμενική κίνηση, Διαχριστιανικοί και διαθρησκιακοί διάλογοι, Διεθνείς θρησκευτικοί οργανισμοί

Συντονιστής Μαθήματος: Διαθρησκειακές σχέσεις, διεθνείς θρησκευτικοί οργανισμοί, και σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις

email: stsompa@theo.auth.gr

Νομική Σχολή ΑΠΘ – Διεθνές οικονομικό Δίκαιο, Ενέργεια, Διεθνείς Συναλλαγές

Συντονιστής Μαθήματος: Ισλάμ, Κράτος και Οικονομία

email: glavinis@law.auth.gr

Τμήμα Kοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού ΑΠΘ – Ιστορία των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, Ελληνισμός και Μέση Ανατολή, Ορθόδοξη Εκκλησία και αραβικός κόσμος

Συντονιστής Μαθήματος: H διαχρονική Ελληνορθόδοξη παρουσία στη Μέση Ανατολή και ο σύγχρονος γεωπολιτισμικός ρόλος της

email: ibakas@past.auth.gr

Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ –  Θρησκειολογία, Ισλάμ, Διαθρησκειακός διάλογος

Συντονίστρια Μαθήματος: Κοινωνίες, Θρησκεία και πολιτική στη Μέση Ανατολή και τη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη

email: ziaka@theo.auth.gr

Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ – Κανονικό Δίκαιο, Πηγές του Κανονικού Δικαίου, Συγκριτικό δίκαιο θρησκευμάτων Σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  Θρησκευτική ελευθερία

Συντονιστής Μαθήματος: Θρησκευτική ελευθερία, θρησκευτικός εξτρεμισμός, διεθνείς οργανισμοί και ασφάλεια

email: nikmag@theo.auth.gr

Ε.ΔΙ.Π. Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ – Ισλάμ και Βαλκάνια, Θρησκεία και εθνικές ταυτότητες, εθνικές συγκρούσεις και θρησκεία

Συντονιστής Μαθήματος: Εθνικές ταυτότητες, θρησκευτικές συγκρούσεις και διεθνής ασφάλεια

Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρίνα Πυροβολάκη

Συντονίστρια Μαθήματος: Ισλάμ. Η Ιστορία του στη σύγχρονη παγκόσμια προοπτική

email: mpyrovol@theo.auth.gr

Διδάσκοντες/ουσες

Επίκουρος Καθηγητής Τιμολέων Γαλάνης

Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ –     Παλαιά Διαθήκη, Λαοί της Βίβλου, Πηγές του Ιουδαισμού και του Ισλάμ

email: timgalanis@theo.auth.gr

Δρ. Ελεονώρα Γιατσίδου

Διδάκτωρ Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ – Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Θρησκευτική ελευθερία

email: eleonoragiatsidou@yahoo.gr

Δρ. Εβίνα Δημητριάδου Μπαντάουι

Διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου –  Ισλάμ και Χριστιανισμός, Ισλάμ και Βυζάντιο, Ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις – Αραβολόγος

email: evinabadawy@gmail.com

Καθηγητής Ηλίας Ευαγγέλου

Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ –   Ιστορία, γραμματεία θρησκεία και πολιτισμός των σλαβικών λαών – Σλαβολόγος

email: iliasev@theo.auth.gr

Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Καραβοκύρης

Νομική Σχολή ΑΠΘ  –  Συνταγματολόγος

email: gkaravok@law.auth.gr

Δρ. Άννα Κωνσταντινίδου

Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης Νομικής Σχολής ΑΠΘ – Ελληνοτουρκικές και  ελληνοαραβικές σχέσεις, Ισλάμ και ενέργεια, Ελληνική διασπορά  στην  Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή – Ιστορικός – Διεθνολόγος

email: anna_kons@yahoo.gr

Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Νικολακάκης

Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού ΑΠΘ – Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Σχέσεις Εκκλησίας Πολιτείας, Πρεσβυγενή Πατριαρχεία, Θρησκευτική ελευθερία, Ανθρώπινα Δικαιώματα

email: dnik@past.auth.gr

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λίνα Παπαδοπούλου

Νομική Σχολή ΑΠΘ  –   Θρησκεία και Δημόσιος χώρος, Θρησκευτική Ελευθερία, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ισλάμ – Συνταγματολόγος

email: linapapa@gmail.com

Επίκουρος Καθηγητής Κώστας Παπαστάθης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ – Πολιτική και Θρησκεία, Μέση Ανατολή, Πόλεμος και Θρησκεία

email: kpapastathis@polsci.auth.gr

αν. Καθηγητής Χρήστος Τσιρώνης

Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ – Κοινωνική Θεωρία του σύγχρονου πολιτισμού και του Χριστιανισμού,  Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, Επιστημολογία της ετερότητας κ.α.

email: tsironis@theo.auth.gr

Δρ. Γεώργιος Φούζας

Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Διαπολιτιστική επικοινωνία

email: gfouzas@gmail.com