Μαθήματα ΠΜΣ

Γενικές πληροφορίες

Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι στο σύνολό τους υποχρεωτικά όπως υποχρεωτική είναι και η παρακολούθησή τους.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες παρακολουθούν 4 μαθήματα κατά το Α εξάμηνο σπουδών και 4 μαθήματα κατά το Β εξάμηνο σπουδών στο ΠΜΣ.

Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια ανά εξάμηνο είναι τέσσερα (4). Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, μετά το τέλος του Β΄ εξαμήνου εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία μαθημάτων γίνεται δια ζώσης. Επίσης μπορεί να διεξαχθεί με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 30, παρ. 2 του ν.4485/2017.

Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και συγγραφής της ΜΔΕ ορίζεται η ελληνική και η αγγλική  για τις διαλέξεις ειδικών επιστημόνων – καθηγητών του εξωτερικού.

Αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε μάθημα μπορούν να βρεθούν στη σελίδα του κάθε μαθήματος.

Ά εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος Μαθήματος
Τύπος
Μονάδες ECTS
Α1
Ισλάμ. Η ιστορία του στη σύγχρονη παγκόσμια προοπτική
Υποχρεωτικό
7,5
Α2
Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και επικοινωνία σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα
Υποχρεωτικό
7,5
Α3
Εθνικές ταυτότητες, θρησκευτικές συγκρούσεις και διεθνής ασφάλεια
Υποχρεωτικό
7,5
Α4
Διαθρησκειακές σχέσεις, διεθνείς θρησκευτικοί οργανισμοί, και σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις
Υποχρεωτικό
7,5

Β εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος Μαθήματος
Τύπος
Μονάδες ECTS
Α4
Ισλάμ, Κράτος και Οικονομία
Υποχρεωτικό
7,5
Α4
H διαχρονική Ελληνορθόδοξη παρουσία στη Μέση Ανατολή και ο σύγχρονος γεωπολιτισμικός ρόλος της
Υποχρεωτικό
7,5
Α4
Κοινωνίες, Θρησκεία και πολιτική στη Μέση Ανατολή και τη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη
Υποχρεωτικό
7,5
Α4
Θρησκευτική ελευθερία, θρησκευτικός εξτρεμισμός, διεθνείς οργανισμοί και ασφάλεια
Υποχρεωτικό
7,5

Γ εξάμηνο

Κωδικός
Τίτλος Μαθήματος
Τύπος
Μονάδες ECTS
ΜΔΕ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Υποχρεωτικό
30